Algebra d.o.o. osnovana je u travnju 1998. godine kao poduzeće za obrazovanje odraslih. U lipnju 1998. bilježi prve polaznike seminara primjene računala i računalnih aplikacija. U rujnu 198. bilježi prvi znatniji porast broja korisnika usluga, da bi se kroz višeznamenkasti rast u godinama 1999. i 2000. etablirala na tržištu edukacije odraslih, na području korisničke primjene informacijskih tehnologija (IT). 


Specijalizirano i kvalitetno

Svi naši nastavni programi i procesi baziraju se na globalnim standardima i najrelevantnijim znanjima potrebnim za uspjeh na tržištu rada. Spajamo snažnu teorijsku podlogu s praktičnim znanjima kako bismo pomogli našim polaznicima da pronađu ono što vole raditi. Koliko smo uspješni u tome najbolje pokazuje činjenica da 100% naših studenata pronalazi posao unutar 6 mjeseci od diplome, dok čak 85% polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja   promijeni posao ili napreduje u roku 3 mjeseca nakon završetka programa.