O nama

Algebra d.o.o. osnovana je u travnju 1998. godine kao poduzeće za obrazovanje odraslih. U lipnju 1998. bilježi prve polaznike seminara primjene računala i računalnih aplikacija. U rujnu 1998. bilježi prvi znatniji porast broja korisnika usluga, da bi se kroz višeznamenkasti rast u godinama 1999. i 2000. etablirala na tržištu edukacije odraslih, na području korisničke primjene informacijskih tehnologija (IT).